Tanrıöver Ailesinin 1930’lu yıllarda Süleyman Tanrıöver’in Denizli’de “dava vekili” olmasıyla başlayan hukuk geçmişi, bugün ailenin 3. ve 4. kuşakları ile sürmektedir.

Tanrıöver Avukatlık Bürosu’nun temeli Süleyman Tanrıöver’in 1930’lu yıllarda Denizli’de açtığı yazıhane ile atılmıştır. Çeşitli adliyelerde Yazı İşleri Müdürlüğü (o günkü adıyla Katib-i Umumi) yapmış olan Süleyman Tanrıöver, daha sonra dava vekilliğine başlamış ve vefat ettiği 1954 yılına kadar mesleğini icra etmiştir.

Dava Vekili Süleyman Tanrıöver’in dört oğlunun üçü avukat olmuştur. Bunlardan Halil Nihat Tanrıöver’in 1950 yılında Denizli’de avukatlığa başlamasıyla avukatlık bürosuna ilk adım atılmıştır.

Halil Nihat Tanrıöver, 1958 yılında bürosunu İzmir’e taşımış ve vefat ettiği 1998 yılına kadar mesleğine bu şehirde devam etmiştir.

Ailenin 3. kuşak temsilcilerinden Ramazan Süha Tanrıöver, 1979 yılında İzmir’de babası Halil Nihat Tanrıöver ve ağabeyi Süleyman Tanrıöver ile birlikte çalışarak avukatlığa başlamıştır ve halen Tanrıöver Avukatlık Bürosu’nda mesleğini sürdürmektedir.

Menü